Ang buong Komisyon ng Mataas na Edukasyon Rehiyon Dose ay nakikiisa sa Sambayanang Pilipino sa Pagdiriwang ng ika-124 na Araw ng Kalayaan na may temang “Kalayaan 2022: Pagsuong sa Hamon ng Panibagong Bukas.”